Pro počátek lhůty k podání žaloby proti nevyplacení části dotace je určující až doručení rozhodnutí o námitkách

error: