Povinnost mít kopie dokladů (včetně pracovních smluv) na pracovišti

error: