Postavení příjemce dotací: Nejvyšší správní soud opět zasáhl

error: