Poskytovatel dotace je vázán právním názorem správce daně

error: