Šárka Zusková

Šárka Zusková

Mediace, mediátorka zapsaná v seznamu mediátorů vedeném MSČR, rozhodkyně RS při HKČR a AKČR, členka sekce ADR ČAK

JUDr. Šárka Zusková získala doktorát na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je advokátkou a členkou České advokátní komory. Ve své mnohaleté praxi v předních pražských advokátních kancelářích působila jako advokát v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva, podílela se na realizaci tuzemských i mezinárodních obchodních akvizic a poskytovala komplexní právní servis řadě významných klientů, včetně jejich zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních.

V roce 2004 byla zapsána na listinu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Jako rozhodce se podílela na rozhodování desítek tuzemských i zahraničních sporů a zúčastnila se mnoha konferencí a seminářů věnovaných této problematice. Od roku 2011 se, vedle rozhodování sporů v rozhodčím řízení, aktivně věnuje i mediaci jako další z metod mimosoudního řešení sporů. V roce 2012 úspěšně složila zkoušky z mediace a patří k prvním mediátorům zapsaným v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR. V následujících letech absolvovala semináře a workshopy tuzemských i zahraničních lektorů se zaměřením na vyjednávání a mediaci v obchodních věcech.

Je členkou sekce ADR České advokátní komory.

Hovoří anglicky, pasivně německy a rusky.

  • Evidenční číslo ČAK 06915
  • ID datové schránky aui235u
error: