Oldřich Trojan

Sekce IP / IT / TMT, ochrana dat, hospodářská soutěž

JUDr. Oldřich Trojan vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1978. Jako senior právník se specializuje na právo duševního vlastnictví. Před příchodem do advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři působil v rámci ÚPV při udělování průmyslověprávní ochrany, řešení sporných případů a v odboru legislativně-právním při přípravě právních předpisů. Poté pracoval pro PriceWaterhouseCoopers a Lovells. V kanceláři se zaměřuje na poradenství ve všech oblastech IP, včetně know-how a obrany proti nekalosoutěžnímu jednání, ochrany obchodního tajemství, ať již při přípravě smluvních ujednání, v rámci zápisných a udělovacích řízení či ve sporných případech v rámci správního a/nebo soudního řízení. Dále poskytuje právní služby v oblasti ochrany osobnosti, jakož i v oblastech souvisejících, např. v otázkách ochrany osobních údajů či výrobkového marketingu, reklamních aktivit a právní regulace související s ochranou spotřebitele. Právní poradenství poskytuje subjektům činným v oblasti informačních technologií, a to ve vztahu ke všem aspektům této oblasti – příprava smluv a poradenství při obchodních jednáních, řešení případných sporů, optimalizace vztahů mezi dodavateli a uživateli technologií, poradenství z oblasti telekomunikačních technologií, internetu a zabývá se i právní problematikou e-commerce a elektronického podpisu. Mimo český jazyk ovládá angličtinu a ruštinu.

error: