Iva Valová

Iva Valová

Sekce obchodní a korporátní právo, obchodní smlouvy, nemovitosti

Mgr. Iva Valová, absolvovala v roce 2000 Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a na Právnické fakultě Univerzity v Padově v Itálii vystudovala obory Právo EU a Mezinárodní právo veřejné. Advokátní zkoušky složila v roce 2003. Před svým příchodem do naší advokátní kanceláře působila v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters, v.o.s. jako advokátní koncipientka a advokátka. Je vedoucí sekce obchodního a korporátního práva a sekce nemovitostí. Specializuje se na právo obchodních společností, fúze a akvizice, cenné papíry, právně-závazkovou agendu a nemovitosti. Má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právního poradenství zejména nadnárodním korporacím v oblasti zakládání a rozvíjení podnikatelských aktivit v ČR, se správou korporátní agendy, smluvním nastavením a řešením dodavatelsko-odběratelských vztahů, přípravou všeobecných obchodních podmínek, smluv v oblasti marketingu a reklamy, (pod)nájemních smluv, kupních smluv a zřizováním věcných břemen, účastí na transakcích různých typů akvizic mezinárodního i tuzemského rozměru (převod podniku, převod majetkových účastí na obchodních společnostech, přeměny obchodních společností, prodej / koupě nemovitostí apod.) a věnuje se také pracovně-právním otázkám a sporové agendě. Jejím pracovním jazykem je kromě češtiny, angličtina a italština, má i aktivní znalost francouzštiny.

  • Evidenční číslo ČAK 10094
  • IČ 71331301
  • ID datové schránky ek4f2j4
error: