Úvod  |  O nás

O nás

Advokátní kancelář existuje od roku 1990. Mezi lety 1990 až 2018 existovala ve formě sdružení advokátů, a k 1. 1. 2019 byla transformována na společnost s ručením omezeným a zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 307191 zapsána k výkonu advokacie jako HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o., IČO: 07759711, DIČ: CZ07759711, kdy se ke stejnému dni stala právním nástupcem HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI, sdružení advokátů, IČO: 66231051, DIČ: CZ5912220776. Patří mezi renomované kanceláře zaměřené na komplexní právní a poradenské služby pro veřejný a soukromý sektor. Mezi klienty kanceláře patří celá řada nadnárodních i mezinárodních společností, stejně tak jako domácích společností a organizací a institucí veřejného sektoru. Kancelář angažuje pouze zkušené odborníky z řad advokátů, patentových zástupců a daňových poradců a velmi pečlivě si pro spolupráci vybírá i z řad právníků, advokátních koncipientů a ostatních zaměstnanců.

img_3223_1348655584.jpg

Mezinárodní spolupráce

Kancelář je členem mezinárodní sítě právních kanceláří AllyLaw zaměřených na komplexní poradenství v obchodním právu s více než 59 členy ve 43 zemích celého světa.

Multidisciplinární služby

Kancelář velmi úzce spolupracuje s významnými mezinárodními auditorskými a daňově-poradenskými společnostmi a dalšími renomovanými subjekty zejména v rámci fůzí, akvizic, restrukturalizací, služeb projektového poradenství a řízení, veřejných zakázek a PPP projektů, projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zpracování analýz, metodik a legislativních prací.

Partneři

img_3170_1348659153.jpg

JUDr. Pavel Holec i JUDr. Karel Zuska jsou jak advokáty s dlouholetou úspěšnou praxí, tak i zkušenými rozhodci zapsanými na listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Oba jsou nositelé mezinárodního Certificate Intensive Program Working with the EU. JUDr. Pavel Holec je členem Kontrolní rady České advokátní komory a nositel ocenění právník roku v oboru Development (2005). JUDr. Karel Zuska je členem Řídícího výboru Asociace PPP a nositel ocenění za přínos rozvoji PPP v letech 2007 a 2009.

Kancelář je akreditovanou vzdělávací institucí úředníků veřejné správy a územní samosprávy a programem „Spojení veřejného a soukromého sektoru při rozvoji obcí, měst a regionů s možností čerpání evropských a národních dotací“.