Nový evropský rámec pro VVI přinese podstatné změny pro oblast financování VVI v ČR

error: