Novelizace § 23 odst. 7 písm. a) – zadavatel jednající s náležitou péčí – část 1

error: