Nová úprava preventivní péče – Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání

error: