Nevyhovění žádosti o dotaci podléhá postupu podle správního řádu a je soudně přezkoumatelné

error: