Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

error: