Mělo by být s ohledem na protiústavnost ust. § 14e odst. 4 RP až do 23. 9. 2015 přípustné podat správní žaloby dodatečně?

error: