K zadávání dalších (nových) prací témuž zhotoviteli v rámci zákonných limitů stanovených ZVZ a posílení významu výkazu výměr ve stavebních zakázkách po 1. 4. 2012

error: