K pracovnímu poměru na dobu určitou – novela zákoníku práce ve světle směrnice Rady 1999/70/ES.

error: