Jednací řízení s uveřejněním bez uveřejnění (§22 odst. 2 ZVZ)

error: