Je zaměstnavatel povinen omluvit zaměstnance v práci, jestliže se chce starat o svého nemocného part

error: