Dosud zákoník práce upravoval tzv. hmotněprávní podmínky výpovědi a nabídkovou povinnost zaměstnavat

error: