Bude moci zaměstnanec nad rámec úrazového pojištění požadovat na zaměstnavateli náhradu nějaké škody

error: