Bude dále zaměstnavatel nějak účinně motivován k předcházení vzniku pracovních úrazů?

error: