§ 23 odst. 7 písm. a) – zadavatel jednající s náležitou péčí – část 2 – Dopad změny

error: