Home  |  Events  |  Registration

Registration

Pracovní workshop - veřejné zakázky

  • KDY: Čtvrtek, 6. prosinec 2012, od 10:00 do 16:00 hod
  • KDE: Hotel IBIS PRAHA, Plzeňská 14, Praha 5 – Smíchov

Účastníci

Kontaktní a fakturační údaje

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tímto výslovně prohlašuji, že vyplněním a odesláním tohoto formuláře spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých moji osobou po dobu nezbytně nutnou za účelem pořádání a organizace konference pořadatelem. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k osobním údajům a další práva podle § 11, 21 uvedeného zákona. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli na adrese pořadatele odvolat.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů