ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Soukromý sektor  |  Hospodářská soutěž

Hospodářská soutěž

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři má rozsáhlé zkušenosti a nabízí právní poradenství a profesionální služby týkající se různých aspektů práva hospodářské soutěže, ať již jde o transakce realizované na území České republiky, anebo globálnější transakce přesahující rámec jedné země.

Tyto služby často souvisejí se spojováním soutěžitelů - nabýváním podílů na českých společnostech (slučování, spojování či přejímání společností, jejich podniků nebo částí), ale mohou souviset i s dosažením určitého podílu na trhu anebo s vynucováním (resp. omezováním) určitého soutěžního jednání při běžné podnikatelské činnosti či zapovězenými dohodami mezi soutěžiteli. Souviset mohou i se zadáváním veřejných zakázek či poskytováním státní podpory. Služby nabízené  advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & Partneři zahrnují komplexní zastupování klientů nejen při řízeních u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s udělováním povolení slučování společností či dalšími soutěžními jednáními, ale též s uplatňováním soudních přezkumů ve vztahu k rozhodnutím Úřadu, dále pak poradenskou činnost týkající se veškerých aspektů soutěžního práva.

U globálních transakcí přesahující rozměr České republiky se nabízí využití spolupráce se zahraničními advokátními kancelářemi, především pak s kancelářemi spolupracujícími s mezinárodními poskytovateli odborných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství.