ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  GDPR

GDPR

Co je GDPR?

GDPR, tedy General Data Protection Regulation, je pracovní označení nového nařízení EU, které počínaje 25.květnem 2018 na území celé EU jednotným způsobem nově nastavuje ochranu práv jednotlivců s ohledem na jejich osobní údaje. Povinnosti vyplývající z nové právní úpravy jsou určeny jakékoliv právnické nebo fyzické osobě, která o obyvatelích EU sbírá, zpracovává a uchovává jejich data formou plně nebo částečně automatizovaného zpracování nebo formou neautomatizované evidence.

Naše kancelář na toto téma publikovala již několik článků, ať již v tištěných mediích, nebo v elektronické formě. Dva z nich, zaměřující se na zaměstnavatele a oblast výzkumu a vývoje, si můžete přečíst na těchto odkazech:

Nařízení GDPR a zaměstnavatelé

GDPR v oblasti výzkumu a vývoje – desatero povinností

GDPR vstupuje v účinnost od 25. května 2018

Vyplňte si náš dotazník připravenosti na GDPR

Našim stávajícím i novým klientům, jakožto i zájemcům o naše služby nabízíme, aby si samostatně udělali vstupní orientační test, jak dobře jsou připraveni na GDPR. Pokud jste od nás nedostali registrační údaje pro vyplnění testu, stačí, když se zaregistrujete. Po zadání přihlašovacích údajů a zodpovězení 20 strukturovaných otázek se pak dozvíte, jak velké riziko pro Vaši společnost vlastně GDPR přináší. Vyplnění formuláře by Vám nemělo zabrat více než 15-20 minut a je bezplatné. Systém je nastaven tak, aby výsledek generoval na základě Vašich odpovědí automaticky. Výsledky jsou samozřejmě pouze orientační, smyslem testu je i vlastní zamyšlení respondenta nad položenými dotazy, které Vás provedou částí nově upravené problematiky. V případě zájmu o podrobnější analýzu rizik a jejich možného řešení, případně zájmu o aktivní zapojení naší kanceláře v přípravě Vaší společnosti na GDPR jsme Vám rádi k dispozici..

Přihlásit se k vyplnění dotazníku